دیتا سنتر

با توجه به اینکه سیستم های انفورماتیکی، مبتنی بر پردازش داده عمل می نمایند، بخش اصلی سیستم را داده تشکیل می دهد. در نتیجه برای بکارگیری مناسب و بجای داده ها نیاز به نگهداری و ذخیره سازی آنها می باشد. برای ذخیره سازی و بکارگیری مناسب داده، چند اصل کلی باید مورد نظر قرار گیرد:

1.    ذخیره سازی داده روی سخت افزار مناسب با توجه به حجم و حساسیت مورد تقاضا باید نوع سخت افزار مناسب را انتخاب نمود. که با توجه به آن سرور و سایر تجهیزات مورد نیاز انتخاب میگردند.

2.    انتقال داده

انتقال داده به دو بخش تقسیم میگردد: انتقال داده در داخل مرکز و بین واحدهای داخلی مرکز، و انتقال داده از داخل به بیرون مرکز. در هر دو صورت بسته به پهنای باند مناسب، تکنولوژی، تجهیزات و سوئیچ های مناسب مورد نیاز خواهد بود.

3.    امنیت داده

برای حفاظت داده ها از تخریب و نفوذ به آن ها می بایست راه حل امنیتی مناسب را انتخاب نمود. که با توجه به آن فایروال و سایر تجهیزات ایمنی انتخاب می گردد.

4.    محل استقرار تجهیزات

به منظور استقرار تجهیزات ذخیره سازی، انتقال داده و امنیت داده و سایر تجهیزات مرتبط با ذخیره سازی نیاز به مکان فیزیکی طراحی شده به این منظور می باشد که اصطلاحا به آن مرکز داده اطلاق می گردد.

ملاحظات مربوط به مکان فیزیکی مرکز داده شامل موارد ذیل می باشد:

•    کف کاذب
•    سیستم های تهویه
•    اطفای حریق
•    کابل کشی ساخت یافته
•    Shielding
•    مانیتورینگ