تهویه

از جمله تجهیزاتی که بر کارکرد سایر تجهیزات دیتا سنتر تاثیر مستقیم دارند سیستم های سرمایشی  و تهویه می باشد که می توانند دما و رطوبت محیط را تنظیم نمایند.

کمینه دمای پیشنهادی دیتا سنتر ها 18 درجه سانتیگراد و بیشینه آن 27 درجه سانتیگراد می باشد. همچنین میزان رطوبت محیط بین 40 تا 60 درصد است. استفاده از کف کاذب، چیدمان رک ها، مسیر جریان هوا و ... از عوامل موثر بر تهویه دیتاسنتر ها می باشند.